Advokátní kancelář Doleček advokáti s.r.o.

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Doleček advokáti s.r.o. .

Jsme zaměřeni na poskytování komplexních i specializovaných právních služeb pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, české i zahraniční osoby. Mezi naše klienty patří významné obchodní, průmyslové i investiční skupiny, působící jak v České republice, tak i v mezinárodním obchodu.

Máme mnohaleté zkušenosti s právním poradenstvím i se zastupováním klientů před soudy a orgány veřejné moci. Zabýváme se především občanským, obchodním a pracovním právem a zastupováním v civilních soudních sporech a arbitrážích, zajišťujeme však našim klientům právní pomoc ze všech právních oborů podle jejich potřeb.

Usilujeme o navázání profesionálního vztahu založeného na vysoce kvalitní službě, vzájemné důvěře a dlouhodobé spolupráci s každým naším klientem.