Náš tým

JUDR. Rostislav Doleček

JUDr. Rostislav Doleček Advokát, člen České advokátní komory (evid. č. 2343).

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zakladatel a vedoucí partner advokátní kanceláře s více než dvacetiletou generální i specializovanou právní praxí v mnoha odvětvích.

Dlouhodobě se zabývá zejména obchodními společnostmi, obchodními závazkovými vztahy, insolvenčním právem, právem cenných papírů, právními vztahy k nemovitostem, problematikou náhrad škod na zdraví a zastupováním v soudních řízeních.

Mgr. Marek Epstein

Mgr. Marek Epstein Advokát, člen České advokátní komory (evid. č. 9645).

Absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Partner advokátní kanceláře. V minulosti působil v bankovnictví a v obchodu s nemovitostmi. Má rozsáhlé zkušenosti s realizací řady komplikovaných obchodních transakcí týkajících se především nemovitostí.

Zabývá se zejména právními vztahy k nemovitostem, obchodními závazkovými vztahy a zastupováním v soudních řízeních.

JUDR. Tomáš Holčapek, PH.D.

JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. Advokát, člen České advokátní komory (evid. č. 11774).

Absolvent Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; studoval též na Cardiff Law School, University of Wales. Partner advokátní kanceláře. Pravidelně přednáší na Právnické fakultě a na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je autorem či spoluautorem odborných knih a článků zaměřených mimo jiné na občanské soudní řízení a na medicínskoprávní problematiku.

Zabývá se zejména právními vztahy k nemovitostem, obchodními závazkovými vztahy, insolvenčním právem, nehmotnými statky a zastupováním v soudních řízeních.

Jan Rozner

Mgr. Jan Rozner Advokát, člen České advokátní komory (evid. č. 17377).

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Partner advokátní kanceláře.

Zabývá se zejména právními vztahy k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům, závazky z obchodních vztahů, právem obchodních společností a zastupováním v soudních řízeních.

Michaela  Samková

Mgr. Michaela Hošková Právnička.

Absolventka vysoké školy CEVRO Institut, z. ú.

Anna Kudernová

Mgr. Anna Kudernová Advokátní koncipientka.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Gabriela Elišáková

JUDr. Gabriela Elišáková Advokátní koncipientka.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jana Kabátová

Jana Kabátová Asistentka.